Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumi Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”"

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti valstī (īpaši – teritorijās ārpus Rīgas), attīstot saimnieciskās darbības uzsācēju zināšanas un iemaņas saimnieciskajā darbībā, kā arī sniedzot nepieciešamo finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai.

Atbalsts tiek piešķirts saimnieciskās darbības uzsācējiem, sniedzot apmācības, konsultācijas un finansiālu atbalstu uzņēmējdarbība uzsākšanai.

Aktivitātes mērķa grupa ir iedzīvotāji, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību vai kļūt par pašnodarbinātām personām, kā arī jaundibināti komersanti.

Atbalstu var saņemt:

  • Atbalsta sniegšanai personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību un personām, kas jau ir uzsākušas saimniecisko darbību;
  • Apmācību un konsultāciju nodrošināšanai par saimnieciskās darbības pamatprincipiem, biznesa plāna sagatavošanu u.tml.;
  • Aizdevuma un granta piešķiršanai saimnieciskās darbības uzsācējiem.

Aktivitātes īstenošanas veids: ierobežota projektu iesniegumu atlase.

Aktivitātes īstenotājs: valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (HZB).

Informācija par HZB sniegtajām konsultācijām, apmācībām par saimnieciskās darbības pamatiem, biznesa plāna sagatavošanu u.tml., kā arī grantu un aizdevumu piešķiršanu saimnieciskās darbības uzsākšanai skatīt šeit. 

Līgums 

Noslēguma/ starpposmu pārskats
(Līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 20.06.2011.

Izdevumus apliecinošu dokumentiu saraksts | Atjaunots 20.06.2011.

Ikgadējais pārskats | Atjaunots 20.12.2010
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 28.05.2012. Papildus informāciju lūdzu skatīt šeit.

De minimis

Vizuālā identitāte Programmu finansē Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).