Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai

Projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies (15.12.2008.-30.12.2009.)

Ministru kabineta 2008. gada 7. oktobra noteikumi Nr.834 "Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai”"

Līguma individuālā daļa
Līgums (finansējuma saņēmējs slēdz saskaņā ar MK 26.06.2007. noteikumu Nr.418 12.1.punktu, ja LIAA nav pieejami finanšu resursi līguma saistību izpildei)
Finansējuma saņemšanas nosacījumi
Noslēguma/starpposma un progresa pārskata sagatavošana līgumiem, kas noslēgti līdz 03.11.2009.:
Noslēguma/ starpposmu pārskats (Līguma pielikums Nr.1)
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika
Progresa pārskats (Līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika
Noslēguma/starpposma un progresa pārskata sagatavošana līgumiem, kas noslēgti no 04.11.2009.:
Noslēguma/ starpposma pārskats (Līguma pielikums Nr.1)
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika
Progresa pārskats (Līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika
Idevumu apliecinošo dokumentu saraksts (Līguma pielikums Nr.2)
Ikgadējā pārskata veidlapa
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika