Augstas pievienotās vērtības investīcijas (1. kārta)

Pirmā projektu iesniegumu atlases kārta ir noslēgusies (07.08.2009.-09.11.2009.)

Aktivitātes apraksts

Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumi Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu".

Ministru Kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumi Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

► Projekta sagatavošana un iesniegšana 

► Līgums/ projekta īstenošana

► Papildus noderīgi dokumenti 

 

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).