Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2. kārta)

Otrā projektu iesniegumu atlases kārta ir noslēgusies (12.12.2011.-02.04.2012.)

► Aktivitātes apraksts

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pieejams šeit

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas""

Ministru Kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumi Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

► Projekta sagatavošana un iesniegšana

► Līgums/ projekta īstenošana

► Papildus noderīgi dokumenti

 

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).