Augstas pievienotās vērtības investīcijas (3. kārta)

Trešā projektu iesniegumu atlases kārta ir noslēgusies (03.09.2013.-02.12.2013.).

► Aktivitātes apraksts

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pieejams šeit
Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa pagarinājumu pieejams šeit

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām".

Ministru Kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumi Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

Ekonomikas ministrijas sagatavotā informācija medijiem par atvieglojumiem komersantiem projektu īstenošanā

► Projekta sagatavošana un iesniegšana

► Līgums/ projekta īstenošana

► Papildus noderīgi dokumenti

 

Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" vietā ar 2013. gada 1. septembri stājas spēka jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". Plānojot iepirkumu, lūdzam ņemt vērā izmaiņas likumdošanā.
Prezentācija par jaunajiem iepirkuma procedūras noteikumiem

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).