Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (11. un turpmākās kārtas)

► Aktivitātes apraksts pieejams šeit

Aktivitātē projektu iesniegumu pieņemšana pārtraukta 2013. gada 31. jūlijā.  

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu (11. kārta) pieejams šeit

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu (11. kārta) pieejams šeit.

Projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns: lēmumu LIAA pieņem 2 mēnešu laikā pēc tā kalendāra mēneša beigām, kurā iesniegts projekta iesniegums.

Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumi Nr.284  "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām".

Ministru Kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumi Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

Informatīvs materiāls par programmu
Informatīvais materiāls par programmu krievu valodā pieejams šeit.

Renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte

Noderīgu prezentāciju apkopojums

 Videoklips par renovēto daudzdzīvokļu māju Rīgā
 Videoklips par renovēto daudzdzīvokļu māju Valmierā

► Projekta sagatavošana un iesniegšana

 

Līgums/ projekta īstenošana

► Standartlīgumu paraugi

► Iepirkuma procedūra

► Papildus noderīgi dokumenti

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).