Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (8. kārta)

► Aktivitātes apraksts pieejams šeit

Astotā projektu iesniegumu atlases kārta ir noslēgusies 31.05.2011.

Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumi Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu"

Pārskata par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā aizpildīšanas un iesniegšanas paskaidrojums pieejams šeit.

► Projekta sagatavošana un iesniegšana

► Līgums/ projekta īstenošana

Iepirkuma procedūra

► Papildus noderīgi dokumenti

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).