Klasteru programma

► Aktivitātes apraksts pieejams šeit

Projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies (10.01.2012.-30.03.2012.)

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pieejams šeit.
Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa pagarinājumu pieejams šeit.

Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumi Nr.788 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti "Klasteru programma"”"

Ministru Kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumi Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

Informatīvs materiāls par programmu

Projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns: lēmumus LIAA pieņem trīs mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

► Projekta sagatavošana un iesniegšana

► Līgums/ projekta īstenošana

► Papildus noderīgi dokumenti

 

Biežāk pieļautās kļūdas, sagatavojot atskaites Klasteru programmā | Atjaunots 25.06.2013.
Noslēguma/ starpposma pārskata paraugs | Ievietots 31.07.2013.

Svarīgi!
Lūdzam ievērot, ka atbalsta saņēmējs nedrīkst pieļaut dubultā finansējuma iespējamību, piesaistot finansējumu vienlaicīgi no divām programmām, ja izmaksas radušās vienas atbalstāmās darbības rezultātā, piemēram, dalība izstādē, tirdzniecības misijā utml. Saņemot atbalstu aktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana", nedrīkst saņemt atbalstu par tām pašām darbībām aktivitātē "Klasteru programma".

Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" vietā ar 2013. gada 1. septembri stājas spēka jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". Plānojot iepirkumu, lūdzam ņemt vērā izmaiņas likumdošanā.
Prezentācija par jaunajiem iepirkuma procedūras noteikumiem

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).