Kompetences centri

Projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies (02.08.2010.-30.09.2010.)

► Aktivitātes apraksts

Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri""

Pagarināta projektu īstenošana Kompetences centru atbalsta programmā

Kompetences centru kontaktinformācija

Informatīvs materiāls par projektiem, kas tiek īstenoti

► Projekta sagatavošana un iesniegšana

Līgums/ projekta īstenošana

 Papildus noderīgi dokumenti

 

Svarīgi!
Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" vietā ar 2013. gada 1. septembri stājas spēka jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". Plānojot iepirkumu, lūdzam ņemt vērā izmaiņas likumdošanā.
Prezentācija par jaunajiem iepirkuma procedūras noteikumiem

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).