Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (1. kārta)