Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (4. kārta)

► Aktivitātes apraksts pieejams šeit 

Ceturtā projektu iesniegumu atlases kārta ir noslēgusies (29.06.2012.-31.08.2012.).

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pieejams šeit

Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumi Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām"

Ministru Kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumi Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

Informatīvs materiāls par programmu

Projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns:  lēmumus LIAA pieņem triju mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

► Projekta sagatavošana un iesniegšana 

 

► Līgums/ projekta īstenošana

 

► Iepirkuma procedūra

► Papildus noderīgi dokumenti 

Semināra "Kvalitatīva projekta ieviešana programmā "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"" 2014. gada 8. aprīlī materiāli pieejami šeit.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).