Aktivitātes, kuru īstenošana atlikta (2007.-2013. gada plānošanas periodā)

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, 22.12.2008. Ministru kabineta sēdē tika pieņemts lēmums par aktivitātēm, kuru īstenošanas uzsākšana 2009. gada laikā būtu atsevišķi izvērtējama un pieļaujama tikai pēc Ministru kabineta konceptuāla lēmuma ("Informācija par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 2009. gadā", Nr.94 §65), kā arī par prioritāri īstenojamām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm.

Tika atlikta sekojošu LIAA plānoto aktivitāšu uzsākšana: Tehnoloģiju pārneses centri, Zinātnes un tehnoloģiju parks, Biznesa eņģeļu tīkls, Rekreatīvā tūrisma produkta attīstība, Tūrisma informācijas sistēmas attīstība.

Plašāka informācija pieejama šeit.