Projekta sagatavošana un iesniegšana par PLĀNOTĀM darbībām