Līgums/ projekta īstenošana un atskaišu sagatavošana programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (6. un turpmākās kārtas)"

PAR PLĀNOTĀM DARBĪBĀM

Līgums par projekta īstenošanu komersantiem, biedrībām, kooperatīvām sabiedrībām | Atjaunots 06.01.2015.

Vienošanās valsts vai pašvaldības iestādēm | Atjaunots 06.01.2015.

Noslēguma/ starpposma pārskats (līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 18.03.2015.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 18.03.2015.

Starpposma pārskatu finansējuma saņēmējs iesniedz LIAA 15 darba dienu laikā pēc attiecīgajā projekta posmā paredzēto darbību pabeigšanas, kuru rezultātā ir veiktas attiecināmās izmaksas, un ja pārskats ir paredzēts projekta iesniegumā. Noslēguma pārskatu finansējuma saņēmējs iesniedz LIAA ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no projekta īstenošanas pabeigšanas dienas, bet ne vēlāk kā 15 darbadienu laikā pēc 2015. gada 31. decembra.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 23.08.2012.
Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.2) projektiem, kuri iesniegti pēc 01.11.2014. | Ievietots 18.03.2015.

No 2012. gada 1. septembra tiek piemērotas izmaiņas iesniedzamo dokumentu sarakstā, kas paredz, ka finansējuma saņēmējam vairs nav jāiesniedz LIAA sekojoši dokumenti:

  • Finansējuma saņēmēja atskaite par piedalīšanos pasākumā;
  • Darbinieku komandējuma atskaites;
  • Par dalību tirdzniecības misijās – apliecinājums no tirdzniecības misijas dalībniekiem par tikšanos ar finansējuma saņēmēju.

Progresa pārskata forma (līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika 

Iesniedz par katriem projekta īstenošanas 6 mēnešiem, ja projekta īstenošana ilgst vairāk par sešiem mēnešiem un šajā laika posmā netiek iesniegts starpposma pārskats.

Projekta īstenošanas prasības

Informatīvs materiāls "Kas jāņem vērā piedaloties izstādē" | Atjaunots 05.09.2012.

Grāmatvedības uzskaite un dokumentu noformēšana projekta iesniegšanai | Atjaunots 10.01.2014.
Grāmatvedības kontu plāna piemērs

Par maksājumu veikšanu

Par viesnīcu (naktsmītņu) un ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksu rēķiniem

Vizuālā identitāte (programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF))
ERAF vizuālās identitātes piemērs 

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA

Noderīga informācija

Kā sagatavot projekta atskaiti | Atjaunots 19.05.2014.

Paraugs organizatora apliecinājumam par dalību pasākumā

Par tulkojumiem 

Pēc līguma noslēgšanas ar LIAA uz visas ar projektu saistītās dokumentācijas ir jānorāda līguma numurs.

Atgādinām, ka ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus ar juridisku spēku ir jāuzglabā līdz 2021. gada 31. decembrim!