Projekta sagatavošana un iesniegšana programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (6. un turpmākās kārtas)"

PAR PLĀNOTĀM DARBĪBĀM

Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumi Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām".

 Ministru kabineta 2015. gada 11.augusta noteikumi Nr.464 „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"”

Pirms projekta iesniegšanas jāpārliecinās, vai

  • Uzņēmumam nav nodokļu parādu. Ja ir nodokļu parāds, jābūt pārliecībai, ka līdz projekta iesnieguma vērtēšanas beigām būs iespēja tos nomaksāt;
  • Projekta attiecināmās izmaksas nepārsniedz 30 % no pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma (projekta iesniedzējam, kas ir reģistrēts mazāk nekā trīs gadus – 5692 EUR (4000 LVL) vai 30 % no konsolidētā apgrozījuma (ja tas ir lielāks par 5692 EUR (4000 LVL));
  • Projekta īstenošanas nozare ir atbalstāma (Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.582 1. pielikums);
  • Projekts saņems vismaz minimālo punktu skaitu vērtēšanā, tas ir 30 punktus (Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.582 3. pielikums).

Informatīvs materiāls "Pirms iesniedz projektu programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings", pārbaudi to pats!” | Atjaunots 13.02.2015.

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa (Projekta iesnieguma iesniegšanai no 2014. gada 1. novembra) | Ievietots 31.10.2014.
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika | Atjaunots 19.02.2015.

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu | Atjaunots 23.12.2014.
Papildus informāciju par de minimis skatīt šeit.

Projekta partneru piekrišanas vēstule par dalību projektā (partnerībā īstenotiem projektiem), sagatavota brīvā formā: Paraugs

Kā iesniegt projektu LIAA

Noderīga informācija projekta sagatavošanai

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Par lauksaimniecības produktu primāro ražošanu un apstrādi

Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumi Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi"
Papildus informāciju par finanšu korekciju piemērošanu skatīt šeit.

Jautājumi un atbildes par projekta sagatavošanu, iesniegšanu un īstenošanu | Atjaunots 26.08.2015.

Prezentācija par aktivitātes pamatnosacījumiem | Atjaunots 26.08.2015.