Projekta sagatavošana un iesniegšana par VEIKTĀM darbībām