Līgums programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (6. un turpmākās kārtas)"

PAR VEIKTĀM DARBĪBĀM

Līgums par projekta īstenošanu komersantiem, biedrībām, kooperatīvām sabiedrībām | Atjaunots 08.12.2015.

Vienošanās valsts vai pašvaldības iestādēm | Atjaunots 08.12.2015.

Noslēguma/ starpposma pārskats (līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 12.04.2015.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 12.04.2015.

Progresa pārskata forma (līguma pielikums Nr.3)

Pēc līguma noslēgšanas ar LIAA uz visas ar projektu saistītās dokumentācijas ir jānorāda līguma numurs.

Atgādinām, ka ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus ar juridisku spēku ir jāuzglabā līdz 2021. gada 31. decembrim!