Projekta sagatavošana un iesniegšana programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (6. un turpmākās kārtas)"

PAR VEIKTĀM DARBĪBĀM

Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumi Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām".

Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumi Nr.464 „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"”

Projekta iesniegumu par veiktām darbībām var iesniegt 3 kalendāra mēnešu laikā pēc atbalstāmās aktivitātes (izstādes, tirdzniecības misijas u.t.t.) noslēgšanās. Piemēram, ja izstāde notika 2012. gada 5.-7. augustā, projekta iesniegumu var iesniegt līdz 2012. gada 30. novembrim (ja projektā ir iekļautas vairākas aktivitātes, 3 kalendāra mēnešus rēķina no pirmās aktivitātes noslēgšanās mēneša).

Pirms projekta iesniegšanas jāpārliecinās, vai

  • Uzņēmumam nav nodokļu parādu. Ja ir nodokļu parāds, jābūt pārliecībai, ka līdz projekta iesnieguma vērtēšanas beigām būs iespēja tos nomaksāt;
  • Projekta attiecināmās izmaksas nepārsniedz 30 % no pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma (projekta iesniedzējam, kas ir reģistrēts mazāk nekā trīs gadus – 5692 EUR (4000 LVL) vai 30 % no konsolidētā apgrozījuma (ja tas ir lielāks par 5692 EUR (4000 LVL));
  • Projekta īstenošanas nozare ir atbalstāma (Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.582 1. pielikums);
  • Projekts saņems vismaz minimālo punktu skaitu vērtēšanā, tas ir 30 punktus (Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.582 3. pielikums).

Informatīvs materiāls "Pirms iesniedz projektu programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings", pārbaudi to pats!" | Atjaunots 13.02.2015.

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa (Projekta iesnieguma iesniegšanai no 2014. gada 1. novembra) | Ievietots 31.10.2014.
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika | Atjaunots 19.02.2015.

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu | Atjaunots 23.12.2014.
Papildus informāciju par de minimis skatīt šeit.

Projekta partneru piekrišanas vēstule par dalību projektā (partnerībā īstenotiem projektiem), sagatavota brīvā formā: Paraugs

Maksājuma pieprasījums | Atjaunots 24.04.2015.
Maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas metodika | Atjaunots 30.01.2014.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.2) projektiem, kuri iesniegti pēc 01.11.2014. | Ievietots 18.03.2015.

No 2012. gada 1. septembra tiek piemērotas izmaiņas iesniedzamo dokumentu sarakstā, kas paredz, ka finansējuma saņēmējam vairs nav jāiesniedz LIAA sekojoši dokumenti:
  • Finansējuma saņēmēja atskaite par piedalīšanos pasākumā;
  • Darbinieku komandējuma atskaites;
  • Par dalību tirdzniecības misijās – apliecinājums no tirdzniecības misijas dalībniekiem par tikšanos ar finansējuma saņēmēju.

Kā iesniegt projektu LIAA

Svarīga informācija

Informatīvs materiāls "Kas jāņem vērā piedaloties izstādē" | Atjaunots 05.10.2012.

Grāmatvedības uzskaite un dokumentu noformēšana projekta iesniegšanai | Atjaunots 10.01.2014.
Grāmatvedības kontu plāna piemērs

Par maksājumu veikšanu 

Par viesnīcu (naktsmītņu) un ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksu rēķiniem 

Vizuālā identitāte (programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF))
ERAF vizuālās identitātes piemērs


Noderīga informācija projekta sagatavošanai

Paraugs organizatora apliecinājumam par dalību pasākumā

Par tulkojumiem 

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Par lauksaimniecības produktu primāro ražošanu un apstrādi

Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumi Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi"
Papildus informāciju par finanšu korekciju piemērošanu skatīt šeit.

Jautājumi un atbildes par projekta sagatavošanu, iesniegšanu un īstenošanu | Ievietots 26.08.2015.