Līgums/ projekta īstenošana programmā "Atbalsts darba vietu radīšanai"

Darba vietu izveides investīcijas var uzsākt un attiecināmās izmaksas attiecināt ar projekta iesnieguma iesniegšanas dienu LIAA. Investīciju uzsākšanas brīdis ir brīdis, kad finansējuma saņēmējs veic jebkādu pasākumu konkrētās darbības īstenošanai (līguma noslēgšana neatkarīgi no tā formas, maksājumu veikšana un citi pasākumi, kas saistīti ar attiecīgās darbības īstenošanu).

Līgums (projekts) | Ievietots 21.06.2013.

Noslēguma/ starpposma pārskats (līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 15.01.2014.
Noslēguma pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas metodika | Ievietots 09.01.2012.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.2) | Ievietots 09.01.2012.

Progresa pārskata forma (līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas metodika 

Ikgadējais pārskats (līguma pielikums Nr.4)
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 27.03.2013. Papildus informāciju lūdzu skatīt šeit.

Ar jaunu darba vietu izveidi tieši saistītu investīciju veikšanu apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.5)

Ja projektā kā attiecināmas ir ietvertas darbinieku apmācību izmaksas, pirms apmācību uzsākšanas LIAA jāiesniedz Mācību plāns un mācību laikā jāaizpilda Apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Mācību plāns (līguma pielikums Nr.6)

Mācību apmeklējuma reģistrācijas saraksts (līguma pielikums Nr.7)

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Iepirkuma procedūra

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA

Par tulkojumiem

Noderīga informācija:
Projekta ieviešanas prasības
Pārbaudes un publicitātes prasības
Līguma grozījumu veikšana un iepirkuma procedūra 
Finanšu vadības prasības
Atskaišu iesniegšanas prasības