Līgums/ projekta īstenošana programmā "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai (1. kārta)"