Projekta sagatavošana un iesniegšana programmā "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai (1. kārta)"

Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumi Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2. apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai".

Svarīgi!
2013. gada 29. jūlijā Eiropas Komisijas Konkurences direktorāts ir pieņēmis pozitīvu lēmumu C(2013) 5014 final par valsts atbalstu lietā Nr.SA.36064 (2013/N) "Noteikumi par atbalstu ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai", ar kuru Eiropas Komisija attiecīgi ir nolēmusi necelt iebildumus pret saskaņoto atbalsta shēmu, pamatojoties uz to, ka tā ir saderīga ar iekšējo tirgu. Vairāk informācijas šeit.

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa | Ievietots 01.08.2013.

Biznesa plāns | Ievietots 01.08.2013.

Kā iesniegt projektu LIAA

Par tulkojumiem

Noderīga informācija projekta sagatavošanai

Mazā, vidējā komersanta statusa noteikšana

Par grūtībās nonākušu saimnieciskās darbības veicēju

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Jautājumi un atbildes par projekta sagatavošanu un iesniegšanu

Semināra "Kā sagatavot un iesniegt projektu programmā "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"" 2013. gada 7. augustā prezentācijas pieejamas šeit.