Līgums/ projekta īstenošana programmā "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai (2. kārta)"