Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi programmā "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (3. kārta)"

Ministru kabineta noteikumi Nr.787 par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām

Līgums | Atjaunots 20.01.2012.

Noslēguma/ starpposma pārskats (Līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 15.01.2014.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 17.02.2012.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (Līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 17.02.2012.

Mācību plāns (Līguma pielikums Nr.3) | Atjaunots 17.02.2012.

Apmācību apmeklējuma reģistrācijas saraksts (Līguma pielikums Nr.4) | Atjaunots 16.08.2012.

Ceturkšņa pārskats (Līguma pielikums Nr. 5) | Atjaunots 16.04.2012.

Progresa pārskats (Līguma pielikums Nr.6)
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 12.01.2012.

Avansa pieprasījums (Līguma pielikums Nr.7) | Atjaunots 15.04.2012.

Ikgadējā pārskata veidlapa (Līguma pielikums Nr.8)
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 15.04.2012. Papildus informāciju lūdzu skatīt šeit.

Vizuālā identitāte Programmu finansē Eiropas Sociālais fonds (ESF)