Līgums/ projekta īstenošana programmā "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība"

Ja līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru (BEMVA):

Līgums par projekta īstenošanu, kas noslēgts ar BEMVA (BEMVA redakcija)

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 20.01.2012.

Izziņa par Līguma grozījumiem (līguma pielikums Nr.2)

Ikgadējā pēc-projekta pārskata forma (līguma pielikums Nr.3)

Pārskats par koģenerācijas stacijā saražoto/pārdoto lietderīgo siltumenerģiju un koģenerācijas stacijā saražoto/ pārdoto elektroenerģijas daudzumu (līguma pielikums Nr.4)

Progresa pārskats 
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 11.08.2010.

Noslēguma/ starpposma pārskats | Atjaunots 09.09.2014.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 12.12.2011.

Avansa pieprasījuma forma
Avansa saņemšanas soļi uzņēmējiem 

 
Ja līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA):

Līgums par projekta īstenošanu, kas noslēgts ar LIAA (LIAA redakcija)

Noslēguma/ starpposma pārskats (līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 09.09.2014.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 12.12.2011.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 20.01.2012.

Progresa pārskata (līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 11.08.2010.

Avansa pieprasījuma forma (līguma pielikums Nr.4)
Avansa saņemšanas soļi uzņēmējiem 

Ikgadējā pārskata veidlapa (līguma pielikums Nr.5) | Atjaunots 03.12.2010.
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 28.06.2012.
Papildus informāciju lūdzu skatīt šeit

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks (līguma pielikums Nr.6)

Izziņa par līguma grozījumiem (līguma pielikums Nr.7)

Pārskats par koģenerācijas stacijā saražoto/pārdoto lietderīgo siltumenerģiju un koģenerācijas stacijā saražoto/pārdoto elektroenerģijas daudzumu (līguma pielikums Nr.8)

Vizuālā identitāte (Programmu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (KF))

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA

Par tulkojumiem


Iepirkuma procedūra

Aicinām pieteikties uz konsultācijām par projekta ieviešanu un Noslēguma/ starpposma pārskata sagatavošanu Klientu apkalpošanas nodaļā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67039499 vai e-pastu  jautajumi@liaa.gov.lv