Projekta sagatavošana un iesniegšana programmā "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība"