Līgums/ projekta īstenošana programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas (1. kārta)"

Divpusējs līgums par projekta īstenošanu | Atjaunots 16.02.2010.
Trīspusējs līgums par projekta īstenošanu | Atjaunots 16.02.2010.

Noslēguma/ starpposma pārskats (līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 21.01.2014.
Noslēguma/ starpposmu pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 25.02.2010.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 28.01.2010

Progresa pārskats (līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 25.02.2010.

Avansa pieprasījums (līguma pielikums Nr.4) | Atjaunots 25.02.2010.
Avansa saņemšana

Ikgadējais pārskats (līguma pielikums Nr.5)
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 05.0.2012. Papildus informāciju lūdzu skatīt šeit.

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Vizuālā identitāte (programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF))

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA
Par tulkojumiem

Par projekta īstenošanai paredzēta atsevišķa norēķinu konta atvēršanu:
Gadījumā, ja viens finansējuma saņēmējs īsteno vairākus projektus dažādu LIAA administrētu Eiropas Savienības fonda aktivitāšu ietvaros, ir pieļaujama tikai viena norēķinu konta atvēršana visu tā īstenojamo projektu vajadzībām.

Jautājumi un atbildes par projekta ieviešanu un noslēguma/ starpposma pārskata sagatavošanu:
Par projekta ieviešanu
Par noslēguma/ starpposma pārskata sagatavošanu

Seminārs "Projekta ieviešana, starpposma/noslēguma pārskata sagatavošana un uzraudzība aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"":
Projekta ieviešanas prasības un pārbaudes
Grāmatvedības uzskaite
Noslēguma starpposma pārskata sagatavošana
Jautājumi un atbildes