Projekta sagatavošana un iesniegšana programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas (3. kārta)"

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām".

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa | Ievietots 09.08.2013.

Projekta iesnieguma veidlapa | Ievietots 05.03.2014. (aktualizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra noteikumiem Nr.106 "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām”)

Biznesa plāns | Ievietots 09.08.2013.

MVK deklarācija
Iesniedz tikai sīkie, mazie un vidējie komersanti.
Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības.

Informāciju par MVK statusa noteikšanu skatīt šeit.

Kredītiestādes izsniegtā pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstule 
Vēstules paraugs | Atjaunots 01.11.2013.
Ja pieprasītā publiskā finansējuma apmērs nepārsniedz LVL 125000 (minimālais garantijas apmērs ir  LVL 5000).
Vēstules paraugs | Atjaunots 01.11.2013.
Ja pieprasītā publiskā finansējuma apmērs pārsniedz LVL 125000 (minimālais garantijas apmērs ir 4% no pieprasītā publiskā finansējuma apmēra).

Noderīga informācija

De minimis uzskaite

Mazā, vidējā komersanta statusa noteikšana

Jautājumi un atbildes par projekta sagatavošanu | Atjaunots 01.11.2013.

Materiāli no semināra "Kā sagatavot un iesniegt projektu programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" (3. kārta)" 2013. gada 14. novembrī

Materiāli no semināra "Kvalitatīva projekta sagatavošana un ieviešana programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" (3. un 4. kārta)"" 2014. gada 11. martā