Līgums/ projekta īstenošana programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)"

Informatīvs materiāls par projekta ieviešanu | Ievietots 13.10.2014.

Jautājumi un atbildes par projekta ieviešanu | Ievietots 30.03.2015.

Līgums | Atjaunots 10.11.2014.

1. Avansa pieprasījums:

Avansa pieprasījuma forma (līguma pielikums Nr.4) | Ievietots 07.07.2014.
Kredītiestādes garantijas paraugs avansa maksājumam | Ievietots 11.04.2014.

Avansa saņemšana

2. Starpposma un/vai noslēguma pieprasījums:

Noslēguma/ starpposma pārskats (līguma pielikums Nr.1) | Ievietots 12.05.2014.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Ievietots 12.05.2014.

Kredītiestādes garantijas paraugs starpposma pārskatam | Atjaunots 03.12.2014.
Jāiesniedz, ja starpposma pārskatā attiecināmajās izmaksās iekļauj faktiski veiktos izdevumus par ieguldījumiem, kas vēl nav finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.2) | Ievietots 12.05.2014.

3. Progresa pārskats:

Progresa pārskats (līguma pielikums Nr.3) | Ievietots 10.05.2014.
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika Ievietots 10.05.2014.

4. Ikgadējais pārskats:

Ikgadējais pārskats | Ievietots 23.07.2014.
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Ievietots 23.07.2014.