Projekta sagatavošana un iesniegšana programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)"

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām".

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa | Ievietots 07.03.2014.
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika | Atjaunots 04.04.2014.

Biznesa plāns | Ievietots 07.03.2014.

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks | Ievietots 04.04.2014.
Iesniedzot projekta pieteikumu, lūdzam iesniegt arī maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku, informāciju iekļaujot Biznesa plāna 11. sadaļā – "Projekta finansiālais pamatojums".

MVK deklarācija
Iesniedz tikai sīkie, mazie un vidējie komersanti.
Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai | Ievietots 07.04.2014.
Deklarācijas par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai pielikums | Ievietots 07.04.2014.
Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības.

Informāciju par MVK statusa noteikšanu skatīt šeit.

Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes izsniegtās pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstules paraugs | Ievietots 14.03.2014.

Noderīga informācija

De minimis uzskaite

Mazā, vidējā komersanta statusa noteikšana

Materiāli no semināra "Kā sagatavot un iesniegt projektu programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" (4. kārta)" 2014. gada 17. martā

Materiāli no semināra "Kvalitatīva projekta sagatavošana un ieviešana programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" (3. un 4. kārta)"" 2014. gada 11. martā