Papildus noderīgi dokumenti programmā "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (11. un turpmākās kārtas)"

Iepirkumu pirmspārbaužu veikšanas metodika atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm pieejama šeit

Būvniecības līguma sagatavošana

Ēkas energoaudita pārskata sagatavošanas metodika

Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumi Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām"

Skaidrojumi par tehnisko projektu, ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju un tehnisko apsekošanu:
Fasādes vienkāršota renovācija
Tehniskā apsekošana
Tehniskais projekts


Brošūra "Soli pa solim līdz renovācijai" | Trešais papildinātais izdevums, 2011

Finanšu korekcijas piemērošanas vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos pieejamas šeit

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot pa tālruni 67039499, klātienē – darba dienās no plkst. 8.30 – 17.00 Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs), vai sūtot e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.