Līgums/ projekta īstenošana programmā "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (8. kārta)"

Ja Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts ar BEMVA:

Līgums par projekta īstenošanu, kas noslēgts ar BEMVA (BEMVA redakcija)

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (Līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 20.01.2012.
Izziņa par Līguma grozījumiem (Līguma pielikums Nr. 2)
Ikgadējais pēc-projekta pārskats (Līguma pielikums Nr.3)

Progresa pārskata forma
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika
| Atjaunots 09.09.2011.

Noslēguma/ starpposma pārskats
Pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā
 


Ja Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts ar LIAA:

Līgums par projekta īstenošanu, kas noslēgts ar LIAA  (LIAA redakcija) | Atjaunots 17.08.2011.

Noslēguma/ starpposma pārskats (Līguma pielikums Nr.1)  | Atjaunots 03.01.2014.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots  09.09.2011.

Maksājuma pieprasījuma piemērs

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts
(Līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 20.01.2012.

Progresa pārskats (Līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 09.09.2011.

Ikgadējā pārskata veidlapa (Līguma pielikums Nr.4) | Atjaunots 03.12.2010.
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 15.12.2010. Papildus informāciju lūdzu skatīt šeit.

Izziņa par Līguma grozījumiem (Līguma pielikums Nr.5)

Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām, kas iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās: Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās"

Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām, kas iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās

Pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā 

Vizuāla identitāte Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA

Par tulkojumiem

Grāmatvedības uzskaite:
Grāmatvedības kontu plāna paraugs | Atjaunots 11.03.2011.
Projekta grāmatvedības uzskaite | Atjaunots 19.05.2011.

Kas jāņem vērā veicot izmaiņas iepirkuma rezultātā noslēgtajā līgumā | Atjaunots.10.2011.

Par būvdarbu atbilstību | Atjaunots 07.03.2011.

Jautājumi un atbildes par projekta ieviešanu | Atjaunots 04.03.2011.

Aicinām pieteikties uz konsultācijām par projekta ieviešanu un Noslēguma/ satarpposma pārskata sagatavošanu Klientu apkalpošanas nodaļā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67039499 vai e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.