Līgums/ projekta īstenošana programmā "Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešana ražošanā (2. kārta)"

Līgums (paraugs) | Atjaunots 05.10.2011.

Noslēguma/ starpposma pārskats (Līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 21.01.2014.
Noslēguma/starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 10.04.2013.

Izmaksas apliecinošo dokumentu saraksts (Līguma pielikums Nr. 2) | Atjaunots 13.11.2010.

Progresa pārskats (Līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 09.11.2010.

Avansa pieprasījuma forma (Līguma pielikums Nr.4)
Avansa saņemšana | Atjaunots 27.07.2011.

Ikgadējā pārskata forma (Līguma pielikums Nr.5)
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 15.11.2010. Papildus informāciju līdzu skatīt šeit.

Kas jāņem vērā veicot izmaiņas iepirkuma rezultātā noslēgtajā līgumā | Atjaunots18.10.2011.

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Vizuālā identitāte (Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF))

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA

Par tulkojumiem

Jautājumi un atbildes par projekta ieviešanu un noslēguma/starpposma pārskata sagatavošanu:
Par projekta ieviešanu 
Par noslēguma/starpposma pārskata sagatavošanu | Atjaunots 09.12.2011.

Semināra "Kvalitatīva projekta ieviešana programmā „Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešana ražošanā"" materiāli:
Projekta ieviešanas prasības 
Projektu finanšu vadība 
Pārbaudes projekta īstenošanas vietā 
Atskaišu sagatavošana