Līgums/ projekta īstenošana programmā "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde"

Līgums (paraugs) | Atjaunots 23.01.2009.
Izmaksu apliecinošo dokumentu saraksts | Atjaunots 23.01.2009.

Noslēguma/starpposma un progresa pārskata sagatavošana līgumiem, kas noslēgti līdz 03.11.2009:
Noslēguma/starpposmu pārskats  | Atjaunots 28.01.2010.
Progresa pārskats | Atjaunots 28.01.2010.
Noslēguma/starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 28.01.2010.
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika  | Atjaunots 28.01.2010.

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Noslēguma/starpposma un progresa pārskata sagatavošana līgumiem, kas noslēgti no 04.11.2009:
   Noslēguma un starpposma pārskats 
 | Atjaunots 25.03.2010.
Progresa pārskats  | Atjaunots 25.03.2010.
Noslēguma/starpposma aizpildīšanas metodika  | Atjaunots 25.03.2010.
Progresa pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas metodika | Atjaunots 25.02.2010.

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA

Par tulkojumiem

Vizuālā identitāte (Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF))

Jautājumi un atbildes par projekta ieviešanu un noslēguma/starpposma pārskata sagatavošanu:
Par projekta ieviešanu
Par noslēguma / starpposma pārskata sagatavošanu | Atjaunots 06.04.2010.