Līgums/ projekta īstenošana aktivitātē "Klasteru programma"

Līgums | Atjaunots 07.09.2012.

Noslēguma/ starpposma pārskats (līguma pielikums Nr.1)
Noslēguma/ starpposma pārskata paraugs | Ievietots 31.07.2013.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 27.05.2013.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 04.06.2013.

Pasākuma - zināšanu tālāk nodošana klastera sadarbības partneriem - plāns (līguma pielikums Nr.3) | Atjaunots 13.05.2013.

Apmācību apmeklējuma reģistrācijas saraksts (līguma pielikums Nr.4) | Atjaunots 12.09.2012.

Ikgadējā pārskata veidlapa (līguma pielikums Nr.5)
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 20.08.2012.
Papildus informāciju lūdzu skatīt šeit.

Avansa pieprasījuma forma (līguma pielikums Nr.6) | Atjaunots 20.08.2012.

Vizuālā identitāte (programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF))

Iepirkuma procedūra

Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām

Par maksājumu veikšanu

Par viesnīcu (naktsmītņu) un ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksu rēķiniem

Par tulkojumiem

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās".

Jautājumi un atbildes par projekta īstenošanu I I | Ievietots 04.10.2012.
Jautājumi un atbildes par projekta īstenošanu II | Ievietots 22.11.2012.

Prezentācija par projekta īstenošanu | Atjaunots 05.04.2013.

Biežāk pieļautās kļūdas, sagatavojot atskaites Klasteru programmā | Atjaunots 25.06.2013.