Projekta sagatavošana un iesniegšana aktivitātē "Klasteru programma"

Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumi Nr.788 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3. aktivitāti "Klasteru programma"".

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa
Sadarbības partneru parakstīts apliecinājums par dalību klastera projektā 
Apliecinājums par klastera dalībnieku ekonomiskajiem rādītājiem pēdējos trijos gados
Klastera koordinatora dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae)
Projekta iesniedzēja un partneru de minimis veidlapa

Jautājumi un atbildes par projekta iesniegumu sagatavošanu

Jautājumi un atbildes par projekta iesniegumu sagatavošanu I
09.02.2012. precizēta atbilde, ka  pēc līguma par projekta īstenošanas noslēgšanas ar LIAA, katrā projekta īstenošanas gadā, var saņemt avansu līdz 30 % no gada attiecināmajām izmaksām.
22.02.2012. precizētas atbildes par saistītajiem uzņēmumiem.
Jautājumi un atbildes par Projektu iesniegumu sagatavošanu II
Jautājumi un atbildes par Projektu iesniegumu sagatavošanu III
Jautājumi un atbildes par Projektu iesniegumu sagatavošanu IV
Jautājumi un atbildes par projektu iesniegumu sagatavošanu V

Noderīga informācija projekta sagatavošanai

Klastera darbības vidēja termiņa stratēģija
Klastera darbības vidēja termiņa stratēģijas pirmā gada darbības plāns

De minimis uzskaite
Vadlīnijas sadarbības partneru de minimis atbalsta uzskaites kārtībai

Mazā, vidējā komersanta statusa noteikšana 

Vadlīnijas klastera attīstības stratēģijas izstrādei

Attiecināmo izmaksu un izmaksu apliecinošo dokumentu saraksts

Prezentācijas par Klasteru programmu:
Klasteru programma
Klasteru atbalsta programma 2012-2015
Klastera darbības stratēģija

Materiāli no semināra "Pamatnosacījumi dalībai Klasteru programmā" 2012. gada 5. janvārī