Līgums/ projekta īstenošana programmā "Kompetences centri"

Līgums | Atjaunots 02.12.2014.

Noslēguma/ starpposma pārskats (līguma pielikums Nr.1)
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 16.05.2012.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 17.02.2014.

Progresa pārskats (līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 23.07.2012.

Avansa pieprasījuma forma (līguma pielikums Nr.4) | Atjaunots 24.11.2014.

Ikgadējā pārskata veidlapa (līguma pielikums Nr.5)
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 04.06.2012.
Papildus informāciju lūdzu skatīt šeit

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Iepirkuma procedūra 
Veicot iepirkuma procedūru, kompetences centriem ir jānodrošina Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"" noteikto prasību izpilde.

Vizuālā identitāte (programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF))

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA

Par tulkojumiem