Papildus noderīgi dokumenti programmā "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"

2014. gada 17. jūnija Eiropas Komisijas regula Nr.651/2014

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. red.

Par lauksaimniecības produktu primāro ražošanu un apstrādi

Finanšu korekcijas piemērošanas vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos pieejamas šeit

Latvijas Republikas Patentu valdes māja lapa  

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājas lapa

Latvijas zinātniskās institūcijas Zinātnisko institūciju reģistrā (saraksts uz 10.01.2013.)

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot pa tālruni 67039499, klātienē – darba dienās no plkst. 8.30 – 17.00 Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs), vai sūtot e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.