Līgums/ projekta īstenošana programmā "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"

Līgums | Atjaunots 08.04.2013.

Noslēguma pārskata forma (līguma pielikums Nr.1)
Noslēguma pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas metodika | Ievietots13.03.2013.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.2) | Ievietots 21.11.2012.

Progresa pārskata forma (līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata formas aizpildīšanas un iesniegšanas metodika | Atjaunots 03.12.2012.

Ikgadējais pārskats (līguma pielikums Nr.4)
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 10.04.2013. Papildus informāciju lūdzu skatīt šeit.

Iepirkuma plāns

Pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas, taču ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), ir jāiesniedz Iepirkuma plāns.

Iepirkuma plāns 
Iepirkuma plāna paraugs

Svarīgi! Iepirkuma plānu finansējuma saņēmējam jāiesniedz LIAA arī tajos gadījumos, ja iepirkuma procedūra netiek veikta.

Noderīga informācija

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA

Par tulkojumiem

Vizuālā identitāte (programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF))
ERAF vizuālās identitātes piemērs