Projekta sagatavošana un iesniegšana programmā "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"

Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumi Nr.790 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4. apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"

Vēršam uzmanību, ka programmas ietvaros nav atbalstāma iekārtu iegāde!

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa | Ievietots 03.12.2012.

Jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plāns | Ievietots 03.12.2012.

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu | Atjaunots 08.01.2014.
Papildus informāciju par de minimis skatīt šeit.

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai | Ievietots 03.09.2013.
Iesniedz tikai sīkie, mazie un vidējie komersanti (MVK).
Deklarācijas par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai pielikums | Ievietots 03.09.2013.
Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības.
Papildus informāciju par MVK statusa noteikšanu skatīt šeit.

Kā iesniegt projektu LIAA 

Noderīga informācija projekta sagatavošanai

Par grūtībās nonākušu saimnieciskās darbības veicēju

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Frascati un Oslo rokasgrāmatas

Jautājumi un atbildes par projekta sagatavošanu I | Atjaunots 04.01.2013.
Jautājumi un atbildes par projekta sagatavošanu II | Atjaunots 05.02.2013.

Prezentācija par programmas pamatnosacījumiem | Atjaunots 23.05.2013.

Materiāli no semināra "Kā sagatavot projektu programmā "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"":