Līgums/ projekta īstenošana programmā "Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība"

Vienošanās par projekta īstenošanu 

Izmaksu apliecinošo dokumentu saraksts | Atjaunots 04.11.2009.
Avansa pieprasījuma forma

Ikgadējais pārskats

Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 02.01.2012. Papildus informāciju lūdzu skatīt šeit. 

Noslēguma/starpposma un progresa pārskata sagatavošana līgumiem, kas noslēgti līdz 03.11.2009:
Progresa pārskats
 | Atjaunots  25.11.2009.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 28.01.2010.
Noslēguma/ starpposmu pārskats | Atjaunots 28.01.2010.
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika  | Atjaunots 25.11.2009.

Noslēguma/starpposma un progresa pārskata sagatavošana līgumiem, kas noslēgti no 04.11.2009:
Progresa pārskats 
| Atjaunots 28.01.2010.
Progresa pārskata metodika
Noslēguma/ starpposma pārskats
 | Atjaunots 28.01.2010.
Noslēguma/ starpposma pārskata metodika

Jautājumi un atbildes par projekta ieviešanu un noslēguma/starpposma pārskata sagatavošanu | Atjaunots 19.02.2010.

Vizuālā identitāte (Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF))

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA

Par tulkojumiem
 

Iepirkuma procedūra
Svarīgi! Atgādinām, ka pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas LIAA ir jāiesniedz iepirkuma plāns.

Informējam, ka saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” no 2012.gada 1.janvāra LIAA ir jāveic iepirkuma procedūras pirmspārbaude. Projekta iesniedzējam, kurš plāno veikt iepirkuma procedūru pēc 2012.gada 1.janvāra, vismaz 30 dienas pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas LIAA ir jāiesniedz saskaņošanai iepirkuma procedūras nolikums tsk. tehniskā specifikācija.

Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātie metodiskos ieteikumi, paskaidrojumi un cita noderīga informācija par Publisko iepirkuma likumu pieejama šeit.

Publisko iepirkumu likums

Iepirkuma plāns

Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām, kas iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās: MK 25.08.2009. noteikumi Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”.

Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām (1.pielikums)