Līgums/ projekta īstenošana programmā "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (3. kārta)"

Līgums par projekta īstenošanu | Atjaunots 12.04.2012.

Noslēguma/ starpposma pārskats (Līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 27.10.2014.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 27.10.2014.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (Līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 27.10.2014.

Progresa pārskats (Līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 12.12.2011.

Avansa pieprasījuma forma (Līguma pielikums Nr.4)

Ikgadējā pārskata veidlapa (Līguma pielikums Nr.5)
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 10.01.2012.

Izziņa par Līguma grozījumiem(Līguma pielikums Nr.6)  | Atjaunots 12.04.2012.

Enerģijas ietaupījumu pārskats (Līguma pielikums Nr.7) | Atjaunots 02.02.2017.

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Vizuālā identitāte Programmu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (KF)

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA

Par tulkojumiem