Projekta sagatavošana un iesniegšana programmā "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (3. kārta)"

Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumi Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām"

Jautājumi un atbildes par projekta sagatavošanu

Iesakām tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavot pēc šāda plāna:

 1. Esošās situācijas izvērtējums:
  • Projekta teritorijas īss apraksts;
  • Tehniskie aspekti;
  • Siltumenerģijas tarifi;
  • Sabiedrisko pakalpojumu lietotāju struktūras apraksts;
  • Finansiālie aspekti;
  • Institucionālie un organizatoriskie aspekti;
  • Tirgus un sociālekonomiskie faktori;
  • Vides aspekti
 2. Pastāvošās problēmas un to risinājuma alternatīvas:
  • Pastāvošās problēmas;
  • Risinājuma alternatīvas;
  • Izvēlētas alternatīvas pārākums pār citām alternatīvām
 1. Izvēlētās alternatīvas (projekta) pamatojums:
  • Projekta definīcija, mērķi, ieguvumi;
  • Tehniskie aspekti;
  • Institucionālie un organizatoriskie aspekti;
  • Realizācijas laika grafiks;
  • Projekta ietekme uz vidi;
 2. Finanšu analīze:
  • Pamatpieņēmumi;
  • Ražošanas programma;
  • Investīciju izmaksas;
  • Ekspluatācijas izmaksas;
  • Finansēšanas avoti;
  • Projekta naudas plūsma un finanšu rādītāji

Prezentācija par aktivitātes pamatnosacījumiem