Projekta sagatavošana un iesniegšana programmā "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (4. kārta)"

Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumi Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām"

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa 
De minimis veidlapa

Noderīga informācija projekta sagatavošanai

Projekta iesnieguma veidlapas 7.1., 7.2., 7.4., 7.5., 7.6. sadaļas .xls formātā
Ja projekts tiek gatavots pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, projekta iesnieguma veidlapas 7.4. sadaļā norāda informāciju par visu sistēmu. Informācija par rekonstruējamo posmu parādīsies projekta iesnieguma veidlapas sadaļā 2.4.1.

De minimis uzskaite 

Mazā, vidējā komersanta statusa noteikšana

Kā iesniegt projektu LIAA

Ieteikumi tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai

Jautājumi un atbildes par projekta sagatavošanu

Semināra "Kā sagatavot un ieviest projektu programmā "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"" 2012. gada 14. jūnijā materiāli pieejami šeit.