Līgums/ projekta īstenošana programmā "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (5. kārta)"

Līgums par projekta īstenošanu | Ievietots 05.11.2013.

Noslēguma/ starpposma pārskats (Līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 27.10.2014.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 27.10.2014.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (Līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 27.10.2014.

Progresa pārskats (Līguma pielikums Nr.3) | Ievietots 24.04.2013.
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika

Izziņa par līguma grozījumiem (Līguma pielikums Nr.6)  | Ievietots 29.10.2014.

Enerģijas ietaupījumu pārskats (Līguma pielikums Nr.7) | Atjaunots 02.02.2017.

Avansa saņemšana