Līgums/ projekta īstenošana programmā "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6. kārta)"

Līgums par projekta īstenošanu | Ievietots 19.11.2014.

Noslēguma/ starpposma pārskats (Līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 11.09.2015.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 27.10.2014.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (Līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 27.10.2014.

Progresa pārskats (Līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika

Avansa pieprasījuma forma (Līguma pielikums Nr.4) | Ievietots 16.10.2014.

Ikgadējā pārskata veidlapa (Līguma pielikums Nr.5) | Ievietots 16.10.2014.
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Ievietots 16.10.2014.

Izziņa par Līguma grozījumiem (Līguma pielikums Nr.6) | Ievietots 16.10.2014.

Enerģijas ietaupījumu pārskats (Līguma pielikums Nr.7) | Atjaunots 02.02.2017.

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Vizuālā identitāte Programmu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (KF)

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA

Par tulkojumiem