Projekta vērtēšana programmā "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6. kārta)"