Līgums/ projekta īstenošana programmā "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti"

Vienošanās par projekta īstenošanu 

Noslēguma ziņojums (Līguma pielikums Nr.1)

Starpposmu ziņojums (Līguma pielikums Nr.2)
Starpposmu ziņojums (Līguma pielikums Nr.2)

Attiecināmās izmaksas un izmaksas apliecinošie dokumenti (Līguma pielikums Nr.3)

Projekta sasniedzamo rezultātu apliecinošie dokumenti (Līguma pielikums Nr.4)

Pieņemšanas – nodošanas akts (paraugs)

Vizuālā identitāte (Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF))

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA

Par tulkojumiem

Iepirkuma procedūra:

Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātie metodiskie ieteikumi, paskaidrojumi un cita noderīga informācija par Publisko iepirkuma likumu pieejama šeit.