Noslēgtie līgumi

LIAA noslēgtie līgumi 2007.-2013. gada plānošanas periodā

Informācija par 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu (ESF, ERAF un KF) aktivitātēm un projektiem Latvijā ir pieejama šeit