Noslēgtie līgumi 2007.-2013. gada plānošanas periodā

Uz 30.03.2015.

Aktivitāte
Noslēgtie līgumi
Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 
(1. kārta)
Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 
(2. kārta)
Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 
(3. kārta)
Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 
(4. kārta)
Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 
(5. kārta)
Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 
(6. kārta)
Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 
(7. kārta)
Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 
(8. kārta)
Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 
(9. kārta)
Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (1. kārta)
Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (2. kārta)
Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (3. kārta)
Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām
Atbalsts darba vietu radīšanai
 
Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste
 
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(1. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(2. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(3. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(4. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(5. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(6. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(7. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(8. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(9. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(10. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(11. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(12. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(13. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(14. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(15. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(16. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(17. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(18. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(19. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(20. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(21. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(22. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(23. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(24. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(25. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(26. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(27. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(28. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(29. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(30. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(31. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(32. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(33. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(34. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(35. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(36. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(37. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(38. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(39. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(40. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(41. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(42. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(43. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 
(44. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(45. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(46. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(47. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(48. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(49. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(50. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(51. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(52. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(53. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(54. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(55. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(56. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(57. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(58. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(59. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(60. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(61. kārta)
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(62. kārta)
Noslēgtie līgumi
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(63. kārta)
Noslēgtie līgumi
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(64. kārta)
Noslēgtie līgumi
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(65. kārta)
Noslēgtie līgumi
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(66. kārta)
Noslēgtie līgumi
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(67. kārta)
Noslēgtie līgumi
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(68. kārta)
Noslēgtie līgumi
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(69. kārta)
Noslēgtie līgumi
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(70. kārta)
Noslēgtie līgumi
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(71. kārta)
Noslēgtie līgumi
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
(72. kārta)
Noslēgtie līgumi
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti
 
Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā (1. kārta)
Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā (2. kārta)
Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai (1. kārta)
Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai (2. kārta)
Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība
 
Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde
 
Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai
Augstas pievienotās vērtības investīcijas
(1. kārta)
Augstas pievienotās vērtības investīcijas
(2. kārta)
Augstas pievienotās vērtības investīcijas
(3. kārta)
Augstas pievienotās vērtības investīcijas
(4. kārta)
Noslēgtie līgumi
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 
(1.-8. kārta)
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 
(9. kārta)
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
(10. kārta)
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
(11. kārta)
Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 
(1. kārta)
Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 
(2. kārta)
Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai
 
Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība
 
Kompetences centri
 
Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai
 
Klasteru programma
 
Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma
 
Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai