Projekta vērtēšana programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (6. un turpmākās kārtas)"

Vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas un pārbaudes lapu aizpildīšanas kārtība

1. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
2. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
3. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
4. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
5. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
6. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
7. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
8. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
9. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
10. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
11. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
12. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
13. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
14. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
15. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
16. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
17. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
18. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
19. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
20. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
21. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
22. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
23. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
24. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
25. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
26. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
27. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
28. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
29. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
30. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
31. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti 
32. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti 
33. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti 
34. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti 
35. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti 
36. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti 
37. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti 
38. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti 
39. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti 
40. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
41. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
42. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
43. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
44. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
45. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
46. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
47. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
48. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
49. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
50. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
51. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti 
52. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
53. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
54. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
55. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti 
56. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti 
57. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
58. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti
59. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti